> Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Δρομολόγια Blue Star Ferries > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Δωδεκάνησα

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Δωδεκάνησα

26/06/2016 - 05/09/2016

BLUE STAR 2

Πειραιάς - Σαντορίνη - Κως - Ρόδος - Κάρπαθος

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΙΞΗΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΦΙΞΗΚΩ ΑΦΙΞΗΡΟΔΟ ΑΦΙΞΗΚΑΡΠΑΘΟ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ 21:30 ΤΕΤ
02:55
ΤΕΤ
07:50
ΤΕΤ
11:10
---
ΠΕΜΠΤΗ 21:30 ΠΑΡ
02:55
ΠΑΡ
07:50
ΠΑΡ
11:10
---
ΚΥΡΙΑΚΗ 21:30 ΔΕΥ
02:55
ΔΕΥ
07:50
ΔΕΥ
11:10
ΔΕΥ
16:30

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΑΒΒΑΤΟ 09/07/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΠΑΡΟ (13:10-13:30), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 16:00.
- ΣΑΒΒΑΤΟ 16/07/16, 23/07/16, 30/07/16 & 06/08/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:30 για ΠΑΡΟ (13:40-14:10), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (16:30-17:00), ΚΩ 21:30.
- ΣΑΒΒΑΤΟ 20/08/16 & 27/08/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 14:00 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 19:40.

ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΑΡΠΑΘΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΡΟΔΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:50 22:00 ΤΡΙ
01:10
ΤΡΙ
06:10
ΤΡΙ
11:15
ΤΕΤΑΡΤΗ --- 16:00 19:20 ΠΕΜ
00:05
ΠΕΜ
05:25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ --- 16:00 19:20 ΣΑΒ
00:05
ΣΑΒ
05:25

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΑΒΒΑΤΟ 09/07/16: από ΠΑΡΟ 13:30 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (16:00-16:30), ΠΕΙΡΑΙΑ 22:30.
- ΣΑΒΒΑΤΟ 16/07/16, 23/07/16, 30/07/16 & 06/08/16: από ΚΩ 22:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 07:00 (επομένης).
- ΣΑΒΒΑΤΟ 20/08/16 & 27/08/16: από ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:30 για ΠΑΡΟ (23:00-23:30), ΠΕΙΡΑΙΑ 05:30 (επομένης).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.


01/07/2016 - 06/09/2016

SUPERFAST XII

Πειραιάς - Πάτμος - Λέρος - Κως - Ρόδος & Σύρος - Αμοργός (Κατάπολα)

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΙΞΗΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΑΜΟΡΓΟ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) ΑΦΙΞΗΠΑΤΜΟ ΑΦΙΞΗΛΕΡΟ ΑΦΙΞΗΚΩ ΑΦΙΞΗΡΟΔΟ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ   ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 22:50 --- ΤΡΙ
03:15
ΤΡΙ
04:35
ΤΡΙ
06:35
ΤΡΙ
10:10
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00 22:50 --- ΠΕΜ
03:15
ΠΕΜ
04:35
ΠΕΜ
06:35
ΠΕΜ
10:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 22:50 --- --- --- ΣΑΒ
04:40
ΣΑΒ
08:10
ΣΑΒΒΑΤΟ 23:55 --- ΚΥΡ
05:05
ΚΥΡ
07:25
ΚΥΡ
08:35
ΚΥΡ
10:20
ΚΥΡ
13:25

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/09/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00 για ΣΥΡΟ (22:50-23:10), ΠΑΤΜΟ (03:15-03:35 επομένης), ΚΩ (05:35-06:00), ΡΟΔΟ 08:30.

ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΡΟΔΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΛΕΡΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΑΤΜΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΜΟΡΓΟ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ   ΩΡΑ ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ 17:00 20:35 22:35 23:55 --- ΤΕΤ
04:20
ΤΕΤ
08:05
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 20:35 22:35 23:55 --- ΠΑΡ
04:20
ΠΑΡ
08:05
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 12:30 --- --- 15:55 --- ΣΑΒ
21:10
ΚΥΡΙΑΚΗ 17:00 20:35 22:35 23:55   ΔΕΥ
04:20
ΔΕΥ
08:05
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.


01/07/2016 - 05/09/2016

BLUE STAR PAROS

Πειραιάς - Κάλυμνος - Κως - Ρόδος & Αστυπάλαια - Πάτμος - Λειψοί - Λέρος - Νίσυρος - Τήλος - Σύμη - Καστελλόριζο

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΙΞΗΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΦΙΞΗΠΑΤΜΟ ΑΦΙΞΗΛΕΙΨΟΥΣ ΑΦΙΞΗΛΕΡΟ ΑΦΙΞΗΚΑΛΥΜΝΟ ΑΦΙΞΗΚΩ ΑΦΙΞΗΝΙΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΤΗΛΟ ΑΦΙΞΗΣΥΜΗ ΑΦΙΞΗΡΟΔΟ ΑΦΙΞΗΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ 15:00 --- 23:40 ΤΕΤ
00:45
ΤΕΤ
01:55
ΤΕΤ
03:50
ΤΕΤ
05:10
--- --- ΤΕΤ
08:00
ΤΕΤ
09:40
---
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 --- --- --- --- ΠΑΡ
01:00
ΠΑΡ
02:20
ΠΑΡ
04:10
ΠΑΡ
05:40
ΠΑΡ
07:30
ΠΑΡ
09:10
ΠΑΡ(1)
13:40
ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 16:30 --- --- --- 19:10 20:30 22:15 23:40 --- ΔΕΥ
02:10
ΔΕΥ(2)
10:40

(1) Κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αναχώρηση από ΡΟΔΟ 10:00, άφιξη ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 13:40.
(2) Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ αναχώρηση από ΡΟΔΟ 07:00, άφιξη ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 10:40. 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/07/16, 31/07/16 & 07/08/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 08:00 για ΠΑΡΟ (13:15-13:40), ΝΑΞΟ (14:35-14:55), ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (18:40-19:00), ΚΑΛΥΜΝΟ (21:30-21:50), ΚΩ (22:50-23:10), ΝΙΣΥΡΟ (00:40-01:00 επομένης), ΤΗΛΟ (02:10-02:30), ΡΟΔΟ (04:50-07:00), ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 10:40.

ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΡΟΔΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΥΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΤΗΛΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΝΙΣΥΡΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΑΛΥΜΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΛΕΡΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΛΕΙΨΟΥΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΑΤΜΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 16:00 --- 18:30 20:00 21:50 23:10 --- --- --- ΤΡΙ
01:50
ΤΡΙ
10:20
ΤΕΤΑΡΤΗ --- 15:00 16:40 --- --- 19:25 20:45 22:45 23:55 ΠΕΜ
01:00
--- ΠΕΜ
09:40
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00 19:00 20:40 22:30 23:59 ΣΑΒ
01:50
ΣΑΒ
03:10
--- --- --- --- ΣΑΒ
13:10

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/08/16 & 26/08/16: από ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 14:00 για ΡΟΔΟ (17:40-19:00), ΣΥΜΗ (20:25-20:40), ΤΗΛΟ (22:10-22:30), ΝΙΣΥΡΟ (23:40-23:59), ΚΩ (01:20-01:50 επομένης), ΚΑΛΥΜΝΟ (02:50-03:10), ΝΑΞΟ (08:20-08:50), ΠΑΡΟ (09:45-10:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 15:30.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.


06/07/2016 - 04/09/2016

ΚΡΗΤΗ Ι

Πειραιάς - Κάλυμνος - Κως - Ρόδος

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΙΞΗΚΑΛΥΜΝΟ ΑΦΙΞΗΚΩ ΑΦΙΞΗΡΟΔΟ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00 ΤΡΙ
07:00
ΤΡΙ
08:30
ΤΡΙ
12:50
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00 ΠΕΜ
07:00
ΠΕΜ
08:30
ΠΕΜ
12:50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00 ΣΑΒ
07:00
ΣΑΒ
08:30
ΣΑΒ
12:50
ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΡΟΔΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΑΛΥΜΝΟ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ 18:00 22:20 23:50 ΤΕΤ
10:50
ΠΕΜΠΤΗ 18:00 22:20 23:50 ΠΑΡ
10:50
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00 17:20 18:50 ΔΕΥ
05:50
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.

Κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

+30 2310 51 91 91 - info@e-ferries.gr

Για εμάς

Η εταιρεία μας αποτελείται από καταξιωμένα στελέχη στο χώρο του τουρισμού αλλά και τον ηλεκτρονικών υπηρεσιών . Οι ιδιοκτήτες της στο παρελθόν έχουν εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων τουριστικών οργανισμών και πλαισιώνονται από συνεργάτες με πολυετή πείρα σε θέματα οργάνωσης και  υπηρεσιών, αναγνωρισμένους για το ήθος, τη συνέπειά τους, αλλά πάνω από όλα για τις άρτιες γνώσεις τους στο αντικείμενο του τουρισμού.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Στοιχεία επικοινωνίας

e-Ferries.gr

Κεντρικά γραφεία
Κουντουριώτου 21, 54625, Θεσσαλονίκη
+30 2310 51 91 91
info@e-ferries.gr 


MHTE : 0933E60000127601

Αρ.ΓΕΜΗ : 135430306000