> Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Δρομολόγια Blue Star Ferries > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Δρομολόγια για Κυκλάδες

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Δρομολόγια για Κυκλάδες

25/06/2016 - 06/09/2016

BLUE STAR NAXOS - BLUE STAR 2 - BLUE STAR 1

Πειραιάς - Σύρος - Τήνος - Μύκονος

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΙΞΗΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΤΗΝΟ ΑΦΙΞΗΜΥΚΟΝΟ
ΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ BLUE STAR NAXOS 07:30 11:15 12:00 12:45
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR 1 07:30 11:00 --- 12:10
ΤΕΤΑΡΤΗ BLUE STAR NAXOS 07:30 11:15 12:00 12:45
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR 2 07:30 11:00 --- 12:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLUE STAR NAXOS 07:30 11:15 12:00 12:45
ΣΑΒΒΑΤΟ BLUE STAR NAXOS 07:30 11:15 12:00 12:45
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR 2 07:30 11:00 --- 12:10

- ΚΥΡΙΑΚΗ 17/07/16, 24/07/16, 31/07/16 & 07/08/16: F/B BLUE STAR 2 από ΠΕΙΡΑΙΑ 08:30 για ΣΥΡΟ (12:00-12:20), ΜΥΚΟΝΟ 13:05.

ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΜΥΚΟΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΤΗΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ BLUE STAR NAXOS 14:15 15:00 16:00 19:45
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR 1 13:45 --- 15:00 18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ BLUE STAR NAXOS 14:15 15:00 16:00 19:45
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR 2 13:45 --- 15:00 18:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLUE STAR NAXOS 14:15 15:00 16:00 19:45
ΣΑΒΒΑΤΟ BLUE STAR NAXOS 14:15 15:00 16:00 19:45
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR 2 13:45 --- 15:00 18:30
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Την περίοδο 25/06/16-06/09/16, τα δρομολόγια θα εκτελούνται ως εξής: 
- κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ, από το F/B BLUE STAR NAXOS. Πύλες εισόδου στο λιμάνι του Πειραιά Ε6 & Ε7.
- κάθε ΤΡΙΤΗ, από το F/B BLUE STAR 1. Πύλες εισόδου στο λιμάνι του Πειραιά Ε1 & Ε2.

- κάθε ΠΕΜΠΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ, από το F/B BLUE STAR 2. Πύλες εισόδου στο λιμάνι του Πειραιά Ε1 & Ε2. 

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.


5/06/2016 - 05/09/2016

BLUE STAR NAXOS & BLUE STAR PATMOS

Πειραιάς - Σύρος - Πάρος - Νάξος - Σαντορίνη & Αμοργός (Κατάπολα & Αιγιάλη) - Ηρακλειά - Σχοινούσα - Κουφονήσι - Δονούσα - Αστυπάλαια

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΙΞΗΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΠΑΡΟ ΑΦΙΞΗΝΑΞΟ ΑΦΙΞΗΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΦΙΞΗΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΑΦΙΞΗΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΦΙΞΗΔΟΝΟΥΣΑ ΑΦΙΞΗΑΜΟΡΓΟ
(ΑΙΓΙΑΛΗ)
ΑΦΙΞΗΑΜΟΡΓΟ
(ΚΑΤΑΠΟΛΑ)
ΑΦΙΞΗΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ BLUE STAR PATMOS 17:30 --- 21:45 22:45 --- --- --- ΤΡΙ
00:15
ΤΡΙ
01:10
--- ΤΡΙ
02:50
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR NAXOS 06:45 --- 10:55 11:55 13:10 13:30 14:15 --- --- 15:10 ---
ΤΕΤΑΡΤΗ BLUE STAR PATMOS 17:30 --- 21:45 22:45 --- --- --- ΠΕΜ
00:15
ΠΕΜ
01:10
--- ΠΕΜ
02:50
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR NAXOS 06:45 --- 10:55 11:55 13:10 13:30 14:15 --- --- 15:10 ---
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR PATMOS 17:30 21:10 22:30 23:35 --- --- --- ΠΑΡ
01:05
ΠΑΡ
02:00
--- ΠΑΡ
03:40
ΣΑΒΒΑΤΟ BLUE STAR PATMOS 17:30 --- 21:45 22:45 --- --- --- ΚΥΡ
00:15
ΚΥΡ
01:10
--- ΚΥΡ
02:50
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR NAXOS 06:45 --- 10:55 11:55 13:10 13:30 14:15 --- --- 15:10 ---

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - F/B BLUE STAR NAXOS
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/07/16, 22/07/16, 29/07/16 & 05/08/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ 01:10 (επομένης).

ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΜΟΡΓΟ
(ΚΑΤΑΠΟΛΑ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΜΟΡΓΟ
(ΑΙΓΙΑΛΗ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΔΟΝΟΥΣΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΝΑΞΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΑΡΟ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR PATMOS 05:15 --- 06:55 07:50 --- --- --- 09:30 10:45 15:00
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR NAXOS --- 19:00 --- --- 19:55 20:40 21:00 22:30 23:45 ΤΕΤ
05:00
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR PATMOS 05:15 --- 06:55 07:50 --- --- --- 09:30 10:45 15:00
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR NAXOS --- 19:00 --- --- 19:55 20:40 21:00 22:30 23:45 ΠΑΡ
05:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLUE STAR PATMOS 05:15 --- 06:55 07:50 --- --- --- 09:30 10:45 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR PATMOS 05:15 --- 06:55 07:50 --- --- --- 09:30 10:45 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR NAXOS --- 19:00 --- --- 19:55 20:40 21:00 22:30 23:45 ΔΕΥ
05:00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - F/B BLUE STAR NAXOS
- ΣΑΒΒΑΤΟ 16/07/16, 23/07/16, 30/07/16 & 06/08/16: από ΠΑΡΟ 01:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 05:40.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.


01/06/2016 - 18/09/2016

BLUE STAR DELOS & BLUE STAR PATMOS

Πειραιάς - Σύρος - Πάρος - Νάξος - Ίος - Σαντορίνη - Ανάφη

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΥΡΟ ΑΦΙΞΗΠΑΡΟ ΑΦΙΞΗΝΑΞΟ ΑΦΙΞΗΙΟ ΑΦΙΞΗΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΦΙΞΗΑΝΑΦΗ
ΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ   ΩΡΑ  
ΔΕΥΤΕΡΑ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR PATMOS 17:30(1) 21:10(1) 22:30(1) 23:35(1) ΤΕΤ
01:00(1)
ΤΕΤ
02:10(1)
ΤΕΤ
03:40(1)
ΤΕΤΑΡΤΗ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLUE STAR PATMOS 17:30(1) --- 21:45(1) 22:45(1) ΣΑΒ
00:10(1)
ΣΑΒ
01:20(1)
---
ΣΑΒΒΑΤΟ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR DELOS 07:25 --- 11:25 12:30 --- 14:50 ---
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR PATMOS 17:30(1) 21:10(1) 22:30(1) 23:35(1) ΔΕΥ
01:00(1)
ΔΕΥ
02:10(1)
ΔΕΥ
03:40(1)

(1) Τα δρομολόγια κάθε ΤΡΙΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΚΥΡΙΑΚΗ από ΠΕΙΡΑΙΑ 17:30, ισχύουν από 24/06/16-05/09/16.

- 10/06/16-24/06/16 κάθε ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ: από ΠΕΙΡΑΙΑ 07:25 για ΠΑΡΟ (11:25-11:45), ΝΑΞΟ (12:30-12:50), ΙΟ (14:00-14:10), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 15:00.
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/06/16: F/B BLUE STAR PATMOS από ΠΕΙΡΑΙΑ 22:00 για ΠΑΡΟ (02:10-02:25 επομένης), ΝΑΞΟ (03:10-03:25), ΙΟ (04:30-04:45), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 05:45.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - F/B BLUE STAR PATMOS
- ΠΕΜΠΤΗ 16/06/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ 01:10 (επομένης).
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/06/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ (01:00-01:15 επομένης), ΝΑΞΟ 02:00.
- ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΝΑΞΟ (01:25-01:40 επομένης), ΠΑΡΟ 02:25.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - F/B BLUE STAR NAXOS
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/07/16, 22/07/16, 29/07/16 & 05/08/16: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ 01:10 (επομένης).

ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
    ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΝΑΦΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΝΑΞΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΠΑΡΟ ΑΦΙΞΗΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΛΟΙΟ ΩΡΑ ΩΡΑ   ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ BLUE STAR PATMOS 04:00(1) 06:45(1) 07:55(1) 09:30(1) 10:45(1) 14:45(1)
ΔΕΥΤΕΡΑ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15
ΤΡΙΤΗ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15
ΤΕΤΑΡΤΗ BLUE STAR PATMOS 04:00(1) 06:45(1) 07:55(1) 09:30(1) 10:45(1) 14:45(1)
ΤΕΤΑΡΤΗ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15
ΠΕΜΠΤΗ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15
ΣΑΒΒΑΤΟ BLUE STAR PATMOS --- 06:45(1) 07:55(1) 09:30(1) 10:45(1) 14:45(1)
ΣΑΒΒΑΤΟ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15
ΚΥΡΙΑΚΗ BLUE STAR DELOS --- 15:30 --- 18:00 19:15 23:15

(1) Τα δρομολόγια κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ από ΑΝΑΦΗ 04:00 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΙΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ και κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ από ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 06:45 για ΙΟ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ, ισχύουν από 24/06/16-05/09/16.

- 10/06/16-24/06/16 κάθε ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ: από ΙΟ 14:10 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (15:00-15:30), ΝΑΞΟ (17:30-18:00), ΠΑΡΟ (18:45-19:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 23:15.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - F/B BLUE STAR PATMOS
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/06/16: από ΠΑΡΟ 01:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 05:40.
- ΣΑΒΒΑΤΟ 18/06/16: από ΠΑΡΟ 01:15 για ΝΑΞΟ (02:00-02:15), ΠΕΙΡΑΙΑ 06:40.
- ΤΡΙΤΗ 21/06/16: από ΝΑΞΟ 01:40 για ΠΑΡΟ (02:25-02:40), ΠΕΙΡΑΙΑ 06:40.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - F/B BLUE STAR NAXOS
- ΣΑΒΒΑΤΟ 16/07/16, 23/07/16, 30/07/16 & 06/08/16: από ΠΑΡΟ 01:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 05:40.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.


 

Κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

+30 2310 51 91 91 - info@e-ferries.gr

Για εμάς

Η εταιρεία μας αποτελείται από καταξιωμένα στελέχη στο χώρο του τουρισμού αλλά και τον ηλεκτρονικών υπηρεσιών . Οι ιδιοκτήτες της στο παρελθόν έχουν εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων τουριστικών οργανισμών και πλαισιώνονται από συνεργάτες με πολυετή πείρα σε θέματα οργάνωσης και  υπηρεσιών, αναγνωρισμένους για το ήθος, τη συνέπειά τους, αλλά πάνω από όλα για τις άρτιες γνώσεις τους στο αντικείμενο του τουρισμού.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Στοιχεία επικοινωνίας

e-Ferries.gr

Κεντρικά γραφεία
Κουντουριώτου 21, 54625, Θεσσαλονίκη
+30 2310 51 91 91
info@e-ferries.gr 


MHTE : 0933E60000127601

Αρ.ΓΕΜΗ : 135430306000