> Πολιτική ακυρώσεων

Πολιτική ακυρώσεων

Ακυρώσεις - Τροποποιήσεις - Απώλεια Εισιτηρίων

Η αλλαγή ή ακύρωση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία , στους οποίους το e-ferries  δεν έχει καμία δυνατότητα τροποποίησης ή άρνησης. To κόστος που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, το οποίο καθορίζεται από τους όρους της ακτοπλοικής εταιρείας, επιβαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
Σε περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του εισιτηρίου, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος κατ' αρχήν να ενημερώσει με e-mail το e-ferries εγκαίρως εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή και στη συνέχεια να αποστείλλει ΑΜΕΣΑ (εφόσον έχει στην κατοχή του τα φυσικά στελέχη των εισιτηριων) και με δική του χρέωση εγκαίρως, αλλιώς το e-ferries δεν θα μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτηση. 
Οι όποιες χρεώσεις / επιβαρύνσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από τον χρόνο ακύρωσης (η εντολή ακύρωσης δίδεται κατόπιν παραλαβής των φυσικών στελεχών των εισιτηρίων από το e-ferries). 
Εκτός των πιθανών όρων ακύρωσης - αλλαγής του εισιτηρίου της ακτοπλοϊκής εταιρείας, η χρέωση του e-ferries (κόστος υπηρεσίας) ορίζεται στο 4,00€ ανά εισιτήριο. Εκτός αυτού του ποσού το e-ferries θα παρακρατήσει και την αρχική χρέωση - έξοδα διαχείρισης ή πιστωτικής κάρτας - courier κλπ.
Βεβαίως ο χρήστης μπορεί αντί να ακυρώσει το εισιτήριο, να το μετατρέψει σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας προκειμένου να ταξιδέψει σε άλλη χρονική στιγμή και με την ίδια εταιρεία, με ισχύ για χρονικό διάστημα που ορίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που επιβάλλει η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία. 
Η επιστροφή των χρημάτων στο χρήστη ή η παροχή εισιτηρίου ισόποσης αξίας από την ακτοπλοϊκή εταιρεία πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα παραλαβής και ακύρωσης των εισιτηρίων από το e-ferries. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την χρονική στιγμή που η ακτοπλοϊκή εταιρεία θα προβεί στην πίστωση των χρημάτων και την επιστροφή τους στο e-ferries ή στην παροχή άλλου εισιτηρίου αντίστοιχης αξίας (ανάλογα με την πολιτική της εκάστοτε ακτοπλοικής εταιρείας). 
Σε περίπτωση ακύρωσης με ευθύνη της ακτοπλοϊκής εταιρείας, δεν χρεώνονται ακυρωτικά. 
Σε περίπτωση απώλειας των εισιτηρίων, και σύμφωνα με όρους που θέτει η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία χρήστης είναι υποχρεωμένος να εκδώσει νέα εισιτήρια, ενώ το e-ferries σε συνεννόηση με τον χρήστη ενημερώνουν εγγράφως την ακτοπλοϊκή εταιρεία για την απώλεια των εισιτήριων. Σε χρονικό διάστημα που ακτοπλοϊκή εταιρεία ορίζει, και εφόσον τα απολεσθέντα εισιτήρια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τότε είναι δυνατή η πίστωση των χρημάτων κατ'αρχήν από την ακτοπλοϊκή προς το e-ferries και στην συνέχεια στον χρήστη. Πιθανότατα η ακτοπλοϊκή εταιρεία να ορίζει διαφορετικό τρόπο αποζημίωσης του χρήστη όπως π.χ. η παροχή εισιτηρίου ισόποσης αξίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το e-ferries δεν οφείλει να επιστρέψει το διαχειριστικό τέλος ή έξοδα πιστωτικής κάρτας με τα οποία χρεώθηκε ο πελάτης για την ολοκλήρωση της κράτησης .

Κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

+30 2310 51 91 91 - info@e-ferries.gr

Για εμάς

Η εταιρεία μας αποτελείται από καταξιωμένα στελέχη στο χώρο του τουρισμού αλλά και τον ηλεκτρονικών υπηρεσιών . Οι ιδιοκτήτες της στο παρελθόν έχουν εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων τουριστικών οργανισμών και πλαισιώνονται από συνεργάτες με πολυετή πείρα σε θέματα οργάνωσης και  υπηρεσιών, αναγνωρισμένους για το ήθος, τη συνέπειά τους, αλλά πάνω από όλα για τις άρτιες γνώσεις τους στο αντικείμενο του τουρισμού.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Στοιχεία επικοινωνίας

e-Ferries.gr

Κεντρικά γραφεία
Κουντουριώτου 21, 54625, Θεσσαλονίκη
+30 2310 51 91 91
info@e-ferries.gr 


MHTE : 0933E60000127601

Αρ.ΓΕΜΗ : 135430306000