> Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Κρατήσεων

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους Κρατήσεων 
Η χρήση της σελίδας και οι προσφερόμενες υπηρεσίες έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διέπονται από Γενικούς Όρους Κρατήσεων, και εφαρμόζονται σε κάθε εντολή κράτησης / αγοράς ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Με την κράτηση & αγορά του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από το e-ferries  , o κάθε χρήστης αποδέχεται τους εν λόγω Γενικούς Όρους Κρατήσεων.
Η εταιρεία λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής υπηρεσιών μεταξύ της ακτοπλοϊκής εταιρείας και εσάς. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και με τους Γενικούς Όρους Κρατήσεων και των συγκεκριμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών/παρόχων. 

Χρήση της υπηρεσίας

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του e-ferries σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση των Υπηρεσιών όπως η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αλλαγής οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, η αντιγραφή, πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τις διεπαφές στην ιστοσελίδα.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των υπηρεσιών πέραν της προσωπικής χρήσης.

Κρατήσεις

Με την ορθή ολοκλήρωση της κράτησης μέσω της σελίδας και της εγκατεστημένης σε αυτήν μηχανής κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο χρήστης δίνει εντολή στο e-ferries  να διαμεσολαβήσει για την παροχή έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, η οποία παρέχεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση. 
Σε περίπτωση αλλαγών εκ μέρους της ακτοπλοϊκής εταιρείας που έχει επιλέξει ο χρήστης, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου, η ακτοπλοϊκή εταιρεία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου και να τον ενημερώσει σχετικά. Για ακυρώσεις, καθυστερήσεις δρομολογίων της ακτοπλοϊκής εταιρείας το e-ferries  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία, όπως π.χ. τους όρους που θέτει σχετικά με την παροχή εκπτώσεων, τις ηλικιες επιβατών, την ορθή εισαγωγή των ονομάτων (όπως αυτά αναφέρονται στην ταυτότητα ή διαβατήριο), των τύπων επιβατών, οχημάτων, τις ώρες προσέλευσης στο πλοίο (σε πλόες εσωτερικού ή εξωτερικού) κ.α. 
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης οφείλει να εισάγει με ακρίβεια το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κράτησης όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας και ιδιαίτερα τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της σελίδας, το e-ferries  , διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί τις εντολές σχετικά με την κράτησή του.

Τιμές και Διαθεσιμότητες

Οι τιμές και οι διαθεσιμότητες δρομολογίων που εμφανίζονται στη μηχανή κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, προέρχονται αποκλειστικά από τα συστήματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Για περιπτώσεις τροποποιήσεων αυτών, η e-ferries  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. 
Πέραν του συνολικού κόστους ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση - Διαχειριστικό Έξοδο ή Έξοδα πιστωτικής κάρτας, ως ποσοστό επί της συνολικής αξίας των εισιτηρίων. Το ποσοστό αυτό γνωστοποιείται στον χρήστη ως ξεχωριστή τιμή και πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης. Το εν λόγω ποσοστό ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οριστικοποίηση κράτησης

Με την ορθή ολοκλήρωση της κράτησης μέσω της μηχανής κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο χρήστης θα λάβει επιβεβαιωτικό e-mail, και βάση αυτού οφείλει να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατό, το e-ferries  για τυχόν λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που καταχωρήθηκε. Από την εκ των υστέρων παρατήρηση και αναφορά λαθών σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Παραλαβή εισιτηρίων

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παραλαμβάνονται με τους εξής τρόπους:

  • Αποστέλλονται στον πελάτη με επιπλέον χρέωση το ύψος της οποίας αναφέρεται και γίνεται αποδεκτή από τον χρήστη πριν από την αγορά των εισιτηρίων.
  • Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει τα εισιτήριά του και από τα γραφεία του e-ferries  Ν. Κουντουριώτη 21` ( λιμάνι ) Θεσ/νικη 2310 51 91 91.
  • Εφόσον το επιλέξει (στην διαδικασία της κράτησης) να τα παραλάβει και από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης (εφόσον η επιλογή αυτή είναι δυνατή ).

Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι δεν θα του επιτραπεί η επιβίβαση στο πλοίο χωρίς να έχει στην κατοχή του τα τυπωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Απαραίτητα Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Ο επιβάτης οφείλει να φέρει μαζί του και να επιδεικνύει σε κάθε νόμιμη ζήτηση τους (κατά την επιβίβαση και εντός του πλοίου), όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, αλλά και τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του βάση της οποίας του παρασχέθηκε κάποια ειδική έκπτωση στον ναύλο.
To e-ferries  δεν μπορεί να έχει καμία ευθύνη, για την μη εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων, από τον επιβάτη. Τυχόν κυρώσεις, ή πρόστιμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση οικονομική από την μη κατοχή τέτοιων εγγράφων, ή λανθασμένων και ψευδών στοιχείων που καταχωρήθηκαν στην κράτηση, θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη.

Αποκλεισμός ευθύνης του e-ferries 

To e-ferries  , δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για:

  • Την μη έγκαιρη, αδιάκοπη ή απαλλαγμένη από λάθη πρόσβαση της μηχανής κρατήσεων στα δεδομένα των υπηρεσιών της ακτοπλοϊκής εταιρείας όπως επίσης και για οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό προβλήματα κατά την διαδικασία της κράτησης ή και της διασύνδεσης της μηχανής κρατήσεων με τα συστήματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
  • Tην μη διαθεσιμότητα του εκάστοτε δρομολογίου, θέσης κλπ.
  • Λάθη, παραλείψεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας
  • Την καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές που μπορούν να προκύψουν στην εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία.
  • Καθυστερήσεις, ακυρώσεις, απεργία, ανωτέρα βία
  • Τις πληροφορίες που παρέχονται και δημοσιεύονται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία για τις προσφερόμενες υπηρεσίες & προσφορές.

Ευθύνη του χρήστη

Για την χρήση της συγκεκριμένης σελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η έγγραφη εξουσιοδότηση του νομίμου κατόχου. Το e-ferries  έχει το δικαίωμα να ζητήσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, την προσκόμιση από τον χρήστη οποιονδήποτε στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα, προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη που έκανε χρήση της πιστωτικής κάρτας, με αυτά του κατόχου της. 

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Ρητώς απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση της σελίδας και της μηχανής κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του e-ferries  αλλά και των συνεργαζόμενων με αυτό ακτοπλοϊκών εταιρειών. 

Πνευματική ιδιοκτησία

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. 
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Ανανέωση των Γενικών Όρων Κράτησης

Το e-ferries  έχει το δικαίωμα να ανανεώσει τους παραπάνω όρους κρατήσεων σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη.

Δικαιοδοσία 

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης . Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο e-ferries από χώρα εκτός Ελλάδας.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσίων.

Κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

+30 2310 51 91 91 - info@e-ferries.gr

Για εμάς

Η εταιρεία μας αποτελείται από καταξιωμένα στελέχη στο χώρο του τουρισμού αλλά και τον ηλεκτρονικών υπηρεσιών . Οι ιδιοκτήτες της στο παρελθόν έχουν εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων τουριστικών οργανισμών και πλαισιώνονται από συνεργάτες με πολυετή πείρα σε θέματα οργάνωσης και  υπηρεσιών, αναγνωρισμένους για το ήθος, τη συνέπειά τους, αλλά πάνω από όλα για τις άρτιες γνώσεις τους στο αντικείμενο του τουρισμού.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Στοιχεία επικοινωνίας

e-Ferries.gr

Κεντρικά γραφεία
Κουντουριώτου 21, 54625, Θεσσαλονίκη
+30 2310 51 91 91
info@e-ferries.gr 


MHTE : 0933E60000127601

Αρ.ΓΕΜΗ : 135430306000